Menu

Gift ledsagare narkotika

Nu kan du gifta dig i Landskrona rådhus?? free25dollars.eu Går du i giftastankar och vill ha en borgerlig vigsel? Nu kan du gifta dig i vårt nya. Psykisk funktionsnedsättning · Stöd enligt LSS · Daglig verksamhet · Insatser LSS · Kontaktperson · Korttidstillsyn barn över 12 år · Ledsagning & avlösning. Vi som arbetar inom Växjö kommun hjälper andra att leva livet. Det kan du också göra genom att bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Du blir ett stöd i vardagen. att bedriva tvångsvård, kan närstående eller personal följa med som ledsagare . Man kan bli kroppsvisiterad och får inte ha eller ta narkotika, alkohol eller. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara. Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) kan personer med funktionsnedsättning beviljas ledsagning.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Gift ledsagare narkotika”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *